Táborok

Több mint 10 éves múltra visszatekintően nyaranta több turnusban kerülnek megrendezésre a személyiség csiszolgató, önismeret fejlesztő, kreativitást serkentő Lélekgyurma táborok különböző korosztály számára.

Eleinte a helyi Művelődési Házak biztosítottak otthont a táborok megrendezésére, ám két éve a Lélekgyurma Műhely a bázishelyünk, amit közvetlenül körbeölel a Műhely előtti korszerűen felújított, zárt, biztonságos, árnyas játszótér.

Az elmúlt években 5 ill. 6 heti turnusban indultak gyerekcsoportok különböző korosztályokat megcélozva (7- 18 éves korig!)

Táborok legfőbb célja

A lélekgyurma táborokban elsődleges célom a gyerekek érzelmi intelligenciájának és közösségi kapcsolatainak, képességeinek fejlesztése, kortárs kapcsolatokban való eligazodásuk elősegítése, a mindennapi feszültségeik oldása, levezetése különböző technikákon keresztül, valamint a gyermeki alkotó szabadság megőrzése játékos feladatokkal és művészetterápiás eszközökkel kiegészítve.

A heti programok során kiemelt célom volt, hogy különböző közösségi játékokon keresztül segítsem felismertetni velük, hogy...

  • milyen alapokra épülnek az ún. jól működő kapcsolatok
  • megtanulják, hogyan tehetnek különbséget a saját és a másik ember szükségletei között
  • segítsem kifejezésre juttatni saját érzelmi szükségleteiket és érzéseiket
  • megtanulják megfogalmazni attitűdjüket és a számukra fontos értékeket
  • felismerjék és kifejezzék, ami fáj
  • képessé váljanak a kapcsolati konfliktusok kezelésére

 

Fontos, hogy a gyerekek nyíltan, őszintén, asszertív módon tanuljanak meg kommunikálni kis és nagyobb közösségekben egyaránt. Találják meg a helyüket a világban, és a bennük rejlő kreativitást is felszínre tudják hozni és hatékonyan tudják alkalmazni az életben.

Eddigi programjainkból egy kis ízelítő:

Természeti törvényekkel közös szimbiózisban

Fifikus Fizikus Péter bácsi, vagyis Mészáros Péter győri fizikatanár, aki elnyerte a „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjat is, látványos fizikai kísérletekkel és különleges élménypedagógiai módszereivel ötvözve varázsolt el bennünket.

Rendkívüli módon összekapcsolja a természettudományos vonatkozású megtapasztalásokat a lelki jellegű folyamatokkal, hiszen minden mindennel összefügg.

Minden egyes kísérletet kiegészít a lelki világunkra hatást gyakorló, világunkat komplexitásában megfigyelő magyarázattal is.

Minden további nyári tábor keretében szeretnénk hozzánk elhívni az újabb kísérleteinek bemutatásával.

Zenei nap különleges hangszerekkel – Hangtál élmény

...melynek során Sági Tünde énektanárnő jött el és egy rezgésterápiás jellegű élménybe vont be  minket a hangtálak által, majd közös zenélés során kiereszthettük a hangunkat is.

Kézműves műhely

….ahol leginkább a szabad kreatív alkotások vannak fókuszban, mint pl., festések, barkácsolás különböző anyagokra.

Kirándulások

….melynek során részt vettünk vízi programokon, sárkányhajózáson, biciklitúrákon, vagy éppen vonatos kiruccanásokon Győrbe, Bakonyba, Pannonhalmára…de voltunk többször Szabaduló pincében is.

Az iskolára hangoló, felkészítő hét (utolsó nyári hetekben)

….ahol Wisztercill Tünde tanítónő jóvoltából a tanulási kompetenciák fejlesztése a cél: gondolkodás, logikai-számolási készség, megfigyelés, együttműködés, szókincs, szóbeli kifejezőkészség, digitális kompetencia.

Ám a főbb tantárgyi kompetenciák fejlesztése mellett természetesen szerepet kapnak a szabadidős tevékenységek, sport, mozgás, valamint az önismereti játékok is.

Fókuszban a kortárs kapcsolatokba való visszarázódás, különösen az együttműködés, a tolerancia, a motiváltság/lelkesedés/kitartás, ill. a kudarctűrő képesség fejlesztése.

Mindez igazodva a gyermekek napi ritmusához, életkori sajátosságaihoz, a LÉLEKGYURMA MŰHELY eddigi szemléletéhez, valamint a nyári időszakhoz.

 

Ám ami a leginkább meghatározza a Lélekgyurma szellemiségét, irányát az minden egyes héten az a sok-sok gondolat elindító beszélgetés, lazább vagy éppen komoly témák bontogatása, melyek során elképesztően zseniális felvetések, javaslatok születnek mindig. Minden egyes téma lelkesedéssel és kíváncsisággal indítja meg bennük egyéni gondolataikat. Sok nevetéssel, kohéziós játékokkal, felismerésekkel, megnyílásokkal, értő figyelemmel, odafordulással, és olykor bizony katartikus könnyekkel is.

Egyszóval csodákkal fűszerezett napok ezek, melynek magam is részese lehetek.

Úgy érzem, hogy eddig minden egyes tábor héten csupa olyan gyermek vett részt, akik mindannyian a jövőnk csupaszív-szeretet reménységei, hiszen számtalan értékes kis egyéniséget ismerhettem meg, telve lelkesedéssel, sziporkázó ötletekkel, vidámsággal.

Számomra is ajándék volt velük és köztük minden egyes pillanat, én is tengernyi sok szép élményt őrizhetek magamban róluk.

Aki szeretne bepillantani az eddigi táboros élményekbe és közös pillanat megélésekbe a galéria menüpont alatt megteheti.

Az aktuálisan induló részletes nyári programokról és az időpontokról a Lélekgyurma facebook oldalon, valamint itt az eseménynaptárban lehet majd tájékozódni.

Rólam mondtátok

Itt mindenki kedves, jókat alkotunk, itt elmondom a problémáim és új barátokat szereztem. Szeretem Judit nénit.

Hajna, 10 éves