Önismereti csoportfoglalkozások, tréningek gyerekeknek

A műhely foglalkozások elsődleges célcsoportja az iskolás korosztályú gyerekek, akikkel a tevékenységek szombatonként zajlanak 4 életkori lebontásban, melynek során önismereti, személyiség fejlesztő tréningezés folyik.

 • 7-9 éveseknek
 • 9-11 éveseknek
 • 12-14 éveseknek
 • 15-18 éveseknek

A gyerekekkel folytatott személyiség fejlesztő csoport tevékenység nem új keletű, mivel önismereti csoportokat már több mint 10 éve működtettem a helyi művelődési házakban, 2019. januártól csupán a helyszín változott, vagyis ekkortól kapott önálló helyet a Lélekgyurma Műhely.

A gyerek foglalkozások fő célkitűzése

A gyerekek érzelmi intelligenciájának és közösségi kapcsolatainak , képességeinek fejlesztése, kortárs kapcsolatokban való eligazodás, a mindennapi feszültségek oldása, levezetése különböző technikákon keresztül, a gyermeki alkotó szabadság megőrzése játékos feladatokon keresztül és művészetterápiás eszközökkel kiegészítve.

A szombati foglalkozások során kiemelt célom, hogy segítsem felismertetni velük milyen alapokra épülnek az ún. jól működő kapcsolatok, megtanulják, hogyan tehetnek különbséget a saját és a másik ember szükségletei között, segítsem kifejezésre juttatni saját érzelmi szükségleteiket és érzéseiket, megfogalmazni attitűdjüket és a számukra fontos értékeket, valamint felismerni és kifejezni, ami fáj és hogy képessé váljanak a kapcsolati konfliktusok kezelésére is.

Fontos, hogy a gyerekek nyíltan, őszintén, asszertív módon tanuljanak meg kommunikálni kis és nagyobb közösségekben egyaránt. Találják meg a helyüket a világban, és a bennük rejlő kreativitást is felszínre tudják hozni és hatékonyan tudják alkalmazni az életben.

Hogyan épül fel általában 1-1 foglalkozás?

A szombatonkénti találkozásainknak felépített struktúrája VAN, amiket különböző téma-csoportok alapján szoktam rugalmasan összeállítani számukra, természetesen igazodva a csoport életkori összetételéhez, valamint érdeklődésbeli, aktuális hangulatbeli állapotukhoz.

 

Vázlatpontok a témaköreinkből

 • Önbecsülés növelése
 • Derüs szemléletmód/pozitív hozzáállás
 • motiváltság/lelkesedés/kitartás
 • kudarctűrő képesség fejlesztése
 • csoportnyomás felismerése/kivédési stratégiák
 • kortárskapcsolatok útvesztői /megfelelési kényszer
 • verbális önvédelmi helyzetgyakorlatok
 • félelmek /blokkoldó , lazító technikák
 • kommunikációs technikák, énközlések
 • ”képes vagyok rá”! Hozzáállás kialakítása, stb.

A témaköröket ezen eszköztár  segítségével igyekszem feldolgozni és egyben felfedeztetni a gyerekekkel saját képességeiket, helyes útra terelni tartalékenergiáikat:

 • Dramatikus játékelemek ill. EQ fejlesztő gyakorlatok: olyan közösségi, kohéziós játékok, melyek az önmegismerést, önelfogadást és kortársak megismerését segítik, csiszolják.
 • Nonverbális kommunikáció : melynek során szavak nélkül megismerhetik a metakomm.nyelvet is, mint pl. testtartás, mimika, gesztusok.
 • Improvizáció: mivel gyakran kerülnek olyan helyzetekbe, ahol rögtönözniük kell, olyankor hasznos, ha gyorsan átlátják a helyzetet és minden szempontból sikeresen jönnek ki egy-egy nehezebb szituációból. Ennek elősegítésére sok olyan verbális helyzetgyakorlatot ismerhetnek meg, ami hasznukra válhat ún. éles helyzetekben is.
 • Művészetterápiás tevékenységek, kreativitás fejl.: amelyek során olyan alkotások készülnek, melyeknek elsődleges szerepe nem maga a produktum, hanem az alkotás közbeni öröm megélése, amihez nem szükséges művészi készség, csupán a kíváncsiság, és nyitottság. Ezen folyamat során olyan alkotások készülnek, amelyek pontosan azt fejezik ki, ami ők maguk.
 • Energetizálás: mivel gyakran kimerültek,fáradtak 1-1 teljesítménnyel terhelt időszak alatt, nem árt pár trükköt elsajátítaniuk, melyeknek kifejezetten az a szerepük, hogy a még megmaradt tartalék-energiájukat miként sokszorozzák meg. Ezen energetizáló gyakorlatok segítségével könnyebben koncentrálnak, ill. leküzdhetik az elhatalmasodó fáradtság érzetet. A gyakorlatok zöme az agykontrollból is ismert játék-elemeket, valamint kineziológiai technikákat tartalmaznak.
 • Relaxaciós, vizualizációs gyakorlatok : ezen technikák során pedig arra fokuszálunk, miként lehet lecsendesíteni a belső háborgó állapotot, miként tudunk lazítani 1-1 feszítettebb helyzet, ill.időszak során. Ehhez nagyszerű segítséget nyújtanak a gyógyító mesék, történetek, valamint az egyszerűbb, számukra is alkalmazható vizualizációs gyakorlatok, megélések.

A csoport segítséget nyújt, hogy belső erődet megtapasztalva kiteljesítsd képességeidet, tehetségedet.

Kiknek ajánlom?

Olyan fiataloknak, akik:

 • több barátra vágynak
 • gyakran aggodalmaskodnak
 • elgondolkodnak azon, hogy merre tovább
 • fantáziadúsabbak, ötletesebbek szeretnének lenni
 • gyakran kerülnek konfliktusba másokkal
 • hatékonyabban szeretnék kifejezni magukat

Önismereti csoportjaim célja, hogy a résztvevők alaposabban megismerjék saját magukat, jobban megértsék a viselkedésüket, és hogy az milyen hatással van a környezetükre. Abban nyújtok támaszt, hogy felismerjék az értékeiket, szeressék és tiszteljék önmagukat. Kommunikációt segítő játékokkal oldjuk a gátlásokat, növeljük az önbizalmat és az önkifejezés képességét. Ezáltal fejlődik a gyerekek problémamegoldó készsége, szélesedik a konfliktuskezelési, megoldási alternatívák tárháza.

Ha szeretnél többet megtudni önmagadról, ha fontos neked, hogy jól érezd magad mások társaságában, ha szeretnél jobban kommunikálni a környezeteddel, akkor köztünk a helyed!

A gyerekeknek a foglalkozáson való részvétel egyaránt jelent kihívást, játék- és közösségi élményt, személyiségfejlesztést, mindezt tapasztalati tanulás útján. A fókuszt az együttműködésre, figyelemre, problémamegoldásra, hatékony kommunikációra, önbizalom-erősítésre, bizalomkiépítésre, felelősségvállalásra, szabályalkotásra és –követésre, kudarctűrésre, és számos egyéb érzelmi és szociális kompetenciára helyezem.  A csoportos játékos feladatokat minden esetben utólagos élményfeldolgozás, az érzelmek átbeszélése, reflexió követi.

Csoport találkozók időpontja: szombatonként, havi rendszerességgel folyamatosan egész tanévben.

Csoport dinamikai szempontból a közösség létszáma: max. 6-12 fő

(Év közbeni becsatlakozásra is van lehetőség, telefonos egyeztetés által)

A foglalkozás időtartama:. korosztálytól függően 2-3 óra

 • 7-9 éves korosztály számára: minden hónap 1. szombatján (10-12 óráig)
 • 9-11  éves korosztály számára: minden hónap 2.szombatján (10-12 óráig)
 • 12-14 éves korosztály: minden hónap 3. szombatján (10-12 óráig)
 • 15-18 éves korosztály: minden hónap 4. szombatján (13- 16 óráig)

Ár

120 , 180 perc
5.000 Ft / alkalom

Rólam mondtátok

Jó ide járni, mert így tartalmasabbak a szombatjaim.

Luca, 14 éves