Prepare/Enrich házassági tanácsadás

Ahogy a Párkapcsolati beszélgetés menüpont alatt olvasható, a beszélgetéseinken (párkapcsolati serpa-sétákon) kívül – saját belátás és igény szerint – igényelhető egy objektív, tudományos alapokon kifejlesztett teljes körű felmérés is a párkapcsolat állapotáról, s amely megbízhatóan rávilágít a kapcsolat erősségeire és a különös figyelmet igénylő területekre.

E célból fejlesztettek ki egy tesztprogramot Prepare/Enrich néven, amit couchok, lelkigondozók, mediátorok, szociális munkások, családgondozók alkalmaznak párokkal széles körben.

Mit takar az elnevezés: Prepare/Enrich diagnosztikai teszt?

A Prepare/Enrich a világ vezető szabványosított tesztprogramja, amely minden lényeges területen átfogó képet ad az adott pár kapcsolatáról. Tudományos megbízhatóságát több mint 1.200 szaktanulmány és 100 PhD disszertáció igazolja. A teszteket 1978 óta folyamatosan fejlesztik, valamint minden kapcsolati típusra (együtt járó, együtt élő, házas, mozaikcsalád, 50 feletti párok) külön kérdéssort dolgoztak ki.

A tesztet, és a programot David H. Olson, Ph.D., a Minnesotai Egyetem Családszociológiai Tanszékének Professzora készítette 1968-ban. Az első verziót folyamatosan bővítették, átalakították. A tesztet eddig világszerte több mint 2,5 millió pár töltötte ki.

Egy 165 kérdésből álló differenciált kérdéssor biztosítja, hogy mindenki a saját élethelyzetének megfelelő kérdéseket kapja.

Kitöltése kb. 40-45 perc, amelynek eredménye egy 15-20 oldalas elemzés a pár kapcsolatának lényeges pontjairól, erősségeiről, növekedési területeiről, dinamikájáról.

A tesztnek van egy online is kitölthető változata, ahol az egységes jelenlegi ára is fel van tüntetve:

https://kapcsolatleltar.hu oldalon.

A párkapcsolat mely területeit vizsgálja a teszt?

A teszt mindazon területeket méri fel, amelyek meghatározzák a kapcsolat tartósságát:

 • kommunikáció
 • konfliktuskezelés
 • szexualitás
 • gyermekek és szülői szerep
 • pénzkezelés
 • szabadidő
 • szerepértelmezés
 • barátok és rokonok
 • célok
 • lelkiség

Ezek mellett a teszt:

 • teljes értékű 5 faktoros személyiségelemzést ad a pár tagjairól
 • bemutatja a felek származási családjainak és a jelenlegi kapcsolatuk pár-és családszerkezeti térképét
 • egy egyedülálló diagramot, amellyel pontosan felvázolhatók a pár reakciói normatív és szituatív krízisekre

A részletes kiértékelés információkat tartalmaz:

 • az idealisztikus torzulásról
 • a házasság iránti elvárásokról
 • házassági megelégedettség szintjéről
 • származási családok szerkezetéről is

Láthatóvá teszi a párkapcsolat erősségeit és növekedési területeit, valamint megmutatja, hogy a pár tagjai miben értenek egyet, és miben vallanak egymástól eltérő nézeteket.

 • A pár tanácsokat kap a hatékonyabb kommunikáció, és konfliktuskezelés fejlesztésére.

Tudatosítja azokat a tapasztalatokat, mintákat, beidegződéseket, meggyőződéseket, amelyet a pár tagjai magukkal hoztak a kapcsolatba származási családjukból.

 • Jelenleg 4 teszt csomag áll a párok rendelkezésére:

PREPARE: házasság előtt álló gyermektelen párok részére
PREPARE MK: házasság előtt álló párok részére, akik közül legalább egyik félnek van gyermeke egy korábbi partnertől (mozaikcsalád)
ENRICH: házas- vagy együtt élő párok részére
MATE: 50 év feletti párok részére

Hogyan zajlik a tesztfelvétel és a folyamat további része?

 • A tesztet a párok otthon tölthetik ki, papír alapú vagy online formában, egymástól függetlenül, ám célszerű egyazon idő intervallumban kitölteni.
 • Fontos, hogy nem egymástól kérdezgetve a beírt válaszokat, hanem teljes őszinteséggel önmaguk felé, hiszen az eredmény csakis így lehet hiteles.
 • A teszt kitöltése és átadása után kerül sor a továbbítására és kiértékelésre.
 • A teszt magyarországi kiértékelésére egyelőre még nincs lehetőség, így azt Prepare / Enrich németországi központjában értékeli ki egy számítógépes program.
 • Az értékelésre elküldött teszteken nevek helyett ügyfélszámok szerepelnek, amelyekről csak a tanácsadó tudja, hogy kihez tartozik, így minden pár biztos lehet abban, hogy semmilyen információ nem kerülhet illetéktelen személyhez.
 • A tanácsadókat titoktartási kötelezettség terheli, valamint a párok világnézetének tiszteletben tartása alapkövetelmény minden Prepare / Enrich tanácsadó számára.
 • A teszt eredményeinek megbeszélését, valamint a hozzá tartozó tanácsadást csak speciálisan képzett szakemberek végezhetik.

Saját P/E tanácsadói számom: H-00231

Mindenkit várok szeretettel online kitöltés esetén is, bár én a személyes találkozások és a papír alapú teszt kitöltésének híve vagyok.

Semmiképp sem szabad úgy tekinteni a tesztre, mint valami vizsgára, nem a kapcsolat minőségét (jó/rossz) hivatott kimutatni. Kidolgozóit is az a cél vezette, hogy a pár tagjai minél többet megtudhassanak önmagukról, a párjukról, illetve a kapcsolatukról.

Azért ajánlom a teszt kitöltését a második, vagy 3. találkozásunkkor, mert objektívebb képet ad a pillanatnyi párkapcsolati helyzetről, mint akár több órányi beszélgetés, ezáltal időt és pénzt is megspórolunk, valamint hatékonyabban tudunk elindulni a folyamatban.

A kiértékelésnek a Prepare/Enrich központ általi szabott ára van, ám a kiértékelés utáni tanácsadások ára megegyezik a Párkapcsolati beszélgetés díjával.

(További információ: www.kettenegyutt.hu, www.prepare-enrich.com)

Kapcsolódó tevékenységeim

Ár

25.000 Ft

Rólam mondtátok

Jó ide járni, mert így tartalmasabbak a szombatjaim.

Luca, 14 éves